Môn học dài ngày...
Nov 9
Hai chiếc xe đụn nhau
Oct 12
Borland C++ phiên bản 3.1 là chương trình được sử dụng rất  phổ biến cho việc dạy và học môn lập trình C căn bản ở các trường đại học và cao đẳng,... Phiên bản này ra đời từ năm 1992 và chạy trên nền hệ điều hành MS-DOS . Tuy nhiên hiện nay nó vẫn được cài đặt và sử dụng (trên nền DOS giả lập) trong các hệ điều hành của Microsoft như Windows XP, Windows Vista,.. Nhưng nếu các bạn để ý thì sau khi ta cài xong và chạy Borland C thì hầu như nó ngốn rất nhiều % CPU (Bật Task manager lên xem ), ở các máy có CPU tốc độ xử lý chậm điển hình là máy mình con Ce 2.26GHz nó ngốn sạch 100% CPU cho nên không thể chạy được các ứng dụng khác song song được với nó được làm mình rất bực bội puke. Cho nên phải tìm cách giải quyết vấn đề này chứ để như vậy thì thật là lãng phí tài nguyên của máy phải không ?
Oct 12
Bạn không cần phải cài đặt Borland C 3.1 một cách rồm rà từ file setup nặng nề của nó hãy download phần mềm mà mình đóng gói về chỉ cần click vài cái bạn sẽ có một chương trình Borland C để học tập với đầy đủ tính năng giống như cài từ file setup lại chạy cực nhẹ máy và có đủ các bài tập giải sẵn từ cơ bản đến nâng cao để tiện tham khảo cho việc học tập môn C căn bản.
Mình đã đóng gói lại thành tập tin exe các bạn download về bấm kép vào chương trình sẽ tự động bung vào thư mục BORLANDC trong ổ C.
Jul 3
Khái niệm về sự nạp chồng (overloading)
nạp có nghĩa là nạp lên bộ nhớ. Chồng có nghĩa là đè lên cái gì đó. Vậy hiểu nôm na nạp chồng có nghĩa là nạp một cái mới đè lên vị trí bộ nhớ của một cái cũ.
Nạp chồng hàm (function overloading)
Theo như nghĩa trên, nạp chồng hàm là nạp một hàm mới đè lên vị trí bộ nhớ của một hàm đã được nạp rồi. Tất nhiên với điều kiện 2 hàm này phải trùng tên.
Tuy nhiên, trùng tên mới chỉ là điều kiện cần để phát sinh sự kiện nạp chồng. Điều kiện đủ là 2 hàm này phải có sự khác nhau về:
- hoặc là kiểu dữ liệu trả về (return data type)
- hoặc là số lượng tham số (parameter)
- hoặc là kiểu dữ liệu của tham số (parameters data type)
Dec 22
Câu 8: Định nghĩa kiểu dữ liệu cho cây nhị phân tìm kiếm chứa các số thực và viết các hàm thực hiện các yêu cầu sau:
  -Tìm 1 phần tử bất kỳ trong cây.
  -Chèn 1 phần tử vào cây nhị phân.
Đã Xong !
Dec 22
Câu 7: nghĩa kiểu dữ liệu cho cây nhị phân chứa các số nguyên và viết các hàm thực hiện các yêu cầu sau:
  -Tìm chiều cao (hay sâu) của cây.
  -Tính trung bình cộng các phần tử trên cây.
Đã xong !
Dec 22
Câu 6: Định nghĩa kiểu dữ liệu cho cây nhị phân chứa các số thực và viết các hàm thục hiện các yêu cầu sau:
  -Đếm các số phần tử dương (nghĩa la lờn hơn 0) của cây.
  -Tính trung bình cộng các số dương của cây.
Xong !
Dec 18
Câu 3: -Định nghĩa kiểu dữ liệu cho danh sách lien kết đơnchứa các số nguyên.
-Viết các hàm thực hiện các xử lý theo phương pháp hàng đợi .
+Thêm 1 phần tử;
+Loại bỏ 1 phần tử.
+Tìm kiếm 1 phần tử.

Copyright by Mr. Thiên
Dec 18
Câu 2: Viết chương trình nhập 1 danh sách các số nguyên và lưu trữ dưới
dạng dãy , rồi thựchiện các xử lý sau:
-Sắp xếp dãy theo phương pháp Selection Sort.
-Tìm kiếm 1 phần tử trên dãy đã sắp xếp.

Copyright by Mr. Thiên
Dec 17

CÂy tree Không rõ

C#,WPF,Silverlight|_Cute|16:03|Via Tự viết
Xong ! Trinh` bai ko duoc dep lam' hihi
Dec 14
Câu 5: Viết chương trình nhập 1 danh sách các số nguyên và lưu trữ dưới dạng dãy , thực hệin các xử lý sau:
  -Tính tổng các số dương trong danh sách.
  -Liệt kê ra các số nguyên tố trong danh sách theo thứ tự tăng dần.

Đã xong
Dec 14
Câu 4: Viết chương trình nhập 1 danh sách các số nguyên và lưu trữ dưới dạng danh sách lien kết đơn , thực hiện các xử lý sau:
  -Tính tổng các số dương trong danh sách.
  -Liệt kê ra các số nguyên tố trong danh sách theo thứ tự tăng dần.
Dec 14
Câu 1: Viết chương trình nhập 1 danh sách các số nguyên và lưu trữ dưới dạng dãy , rồi thựchiện các xử lý sau:
  -Sắp xếp dãy theo phương pháp Straight Insert Sort.
  -Tìm kiếm 1 phần tử trên dãy đã sắp xếp.
Nov 22
Lập trình C thì chắc không thể thiếu cai này rồi . Down về giải nén và đọc file text hướng dẫn để biết cách cài đặt, nếu không được thì liên hệ trực tiếp với mình.
Nov 19
Bài do Thiên làm hehe siêng khủng khiếp . Đúng là huynh co' khác hehepig

Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]