Dec 22

Ôn thi cấu trúc dữ liệu câu 7 Không rõ

_Cute , 23:17 , C#,WPF,Silverlight , Via Tự viết Lớn | Vừa | Nhỏ
Câu 7: nghĩa kiểu dữ liệu cho cây nhị phân chứa các số nguyên và viết các hàm thực hiện các yêu cầu sau:
  -Tìm chiều cao (hay sâu) của cây.
  -Tính trung bình cộng các phần tử trên cây.
Đã xong !Bài viết số 538 đã được: 3.2/10 (50 Đánh giá)

Bình Luận Qua Facebook
Chia Sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu     [3515] Đồ họa C++ : Hai chiếc xe đụn nhau ( 9/11/2009 )
     [2656] Cách điều chỉnh để Borland C++ 3.1 chạy mượt trên Windows XP   ( 12/10/2009 )
     [4603] Borland C++ 3.1 tự động cài đặt có sẵn bài tập đã giải từ A-Z ( 12/10/2009 )
     [4191] Khái niệm Nạp Chồng Overloading ( 3/7/2009 )
     [2106] Ôn thi cấu trúc dữ liệu câu 8 ( 22/12/2008 )
     [1527] Ôn thi cấu trúc dữ liệu câu 6 ( 22/12/2008 )
     [1653] Ôn thi cấu trúc dữ liệu câu 3 ( 18/12/2008 )
     [1767] Ôn thi cấu trúc dữ liệu Câu 2 ( 18/12/2008 )
     [2075] CÂy tree ( 17/12/2008 )
     [1638] Ôn thi Cấu trúc dữ liệu Câu 5 ( 14/12/2008 )
     [1527] Ôn thi Cấu trúc dữ liệu Câu 4 ( 14/12/2008 )
     [1484] Ôn thi Cấu trúc dữ liệu Câu 1 ( 14/12/2008 )
     [1769] Chương trình Borland C ( 22/11/2008 )
     [1770] Bài giải đề thi tin A2 và CSLT ( 19/11/2008 )
     [1945] Lập trình C trên Windows (Tiếng Việt) ( 2/11/2008 )
     [7546] Tìm giá trị lớn nhất của 3 số nhập vào ( 16/6/2008 )
     [5342] In ra N số nguyên tố đầu tiên ( 16/6/2008 )
     [2214] Ma trận xoáy trôn ốc ( 16/6/2008 )
     [1574] Bài tập 1 ( 16/6/2008 )
Tags: , , , , , , , , , ,
 

Tên gọi:

Địa chỉ web:

Email:

You can also login with your OpenID:
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]