Jun 16

In ra N số nguyên tố đầu tiên Không rõ

_Cute , 11:26 , C#,WPF,Silverlight , Via Tự viết Lớn | Vừa | Nhỏ

In ra N số nguyên tố đầu tiên
  

    #include <iostream.h>

    #include <math.h>

    using namespace std;

    bool nguyento(int x);

    void main()

    {

        int n;

        cout<<"Nhap so N: ";

        cin>>n;

        int k=2,

        dem=1;

        while(dem<=n)

        {

            if(nguyento(k)) //Nếu k là số nguyên tố

            {

                cout<<k<<" "; //thì in ra

                dem++; //và tăng số đếm lên 1

            }

            k++;

        }

        cout<<endl;

    }

    bool nguyento(int x)

    {

        float y=sqrt(float(x));

        int i=2;

        while(i<y&&x%i!=0)

            i++;

        if(i<=y)

            return false;

        else

            return true;

    }

Bài viết số 203 đã được: 2.3/10 (28 Đánh giá)

Bình Luận Qua Facebook
Chia Sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu     [3071] Đồ họa C++ : Hai chiếc xe đụn nhau ( 9/11/2009 )
     [2288] Cách điều chỉnh để Borland C++ 3.1 chạy mượt trên Windows XP   ( 12/10/2009 )
     [4021] Borland C++ 3.1 tự động cài đặt có sẵn bài tập đã giải từ A-Z ( 12/10/2009 )
     [3836] Khái niệm Nạp Chồng Overloading ( 3/7/2009 )
     [1812] Ôn thi cấu trúc dữ liệu câu 8 ( 22/12/2008 )
     [1838] Ôn thi cấu trúc dữ liệu câu 7 ( 22/12/2008 )
     [1285] Ôn thi cấu trúc dữ liệu câu 6 ( 22/12/2008 )
     [1362] Ôn thi cấu trúc dữ liệu câu 3 ( 18/12/2008 )
     [1500] Ôn thi cấu trúc dữ liệu Câu 2 ( 18/12/2008 )
     [1677] CÂy tree ( 17/12/2008 )
     [1369] Ôn thi Cấu trúc dữ liệu Câu 5 ( 14/12/2008 )
     [1298] Ôn thi Cấu trúc dữ liệu Câu 4 ( 14/12/2008 )
     [1274] Ôn thi Cấu trúc dữ liệu Câu 1 ( 14/12/2008 )
     [1488] Chương trình Borland C ( 22/11/2008 )
     [1478] Bài giải đề thi tin A2 và CSLT ( 19/11/2008 )
     [1609] Lập trình C trên Windows (Tiếng Việt) ( 2/11/2008 )
     [6784] Tìm giá trị lớn nhất của 3 số nhập vào ( 16/6/2008 )
     [1866] Ma trận xoáy trôn ốc ( 16/6/2008 )
     [1331] Bài tập 1 ( 16/6/2008 )
Tags:
 

Tên gọi:

Địa chỉ web:

Email:

You can also login with your OpenID:
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]