Dec 22

Danh sách tướng có thể chiêu mộ khi clear map Không rõ

_Cute , 23:00 , Game , Via Tự viết Lớn | Vừa | Nhỏ
Dách Sách Các Tướng Có Thể Chiêu Mộ Khi Clear Map

Bấm vào Hình để xem rõ hơn nhé.
Có gì sai mọi người ý kiến giúp để mình còn chỉnh sửa nha(nhất là kỹ năng á)

Phó Bản HOÀNG CÂN - ĐỔNG TRÁC


Phó Bản GIANG ĐÔNG - VIÊN THUẬT


Phó Bản CÔNG TÔN TOẢN - TRƯƠNG LỖ


Phó Bản LƯU BIỂU - LƯU CHƯƠNG


Phó Bản MÃ ĐẰNG - VIÊN THIỆU


Phó Bản LỮ BỐ - HÀN HUYỀN


Phó Bản TAM QUỐC


Phó Bản TƯ MÃ Ý - BIÊN TÁI

nguon : diendan zing

Bài viết số 769 đã được: 6.3/10 (183 Đánh giá)

Bình Luận Qua Facebook
Chia Sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu


Tags: , , , , , , , ,
 

Tên gọi:

Địa chỉ web:

Email:

You can also login with your OpenID:
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]