Dec 21

Chiến báo vượt ải khiêu chiến tướng thần cập nhật thường xuyên Không rõ

_Cute , 16:26 , Game , Via Tự viết Lớn | Vừa | Nhỏ
Chiến báo vượt ải khiêu chiến tướng thần cập nhật thường xuyên
Một vài chiến báo vượt ải khiêu chiến trong game tướng thần dành cho các bạn không có Triệu Tử Long (TTL)
Sao 1 tuần chơi server mới,mình có lưu lại một vài chiến báo ải cho các bạn tham khảo
Các ải từ 1- 8 tương đối dễ qua mình không có lưu

Ải 9: Tôn thượng nhân 1*
CB1:
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000173999
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000174003
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000174206
CB2:
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000183517
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000183585
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000183800

Ải 12: Tuần úc tinh
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000149617

Ải 13: Quách gia tinh
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000149986
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000150077
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000150382

Ải  14: Trình dục tinh
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000150519
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000150686
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000152303
CB2: Trình dục 1*
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000204787
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000204830
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000204878

Ải 15: Từ thứ tinh
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000152388
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000152484
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000160503
CB2: Từ thứ 1*
1/
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000205912
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000205927

Ải  16: Tào quân mưu trí
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000160604
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000160660
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000160943
CB2: Tào quân mưu trí 1*
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000206617
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000206649


Ải  17: Chúc dung tinh
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000161277
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000161361
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000161425

Ải  18: Mạch hoạch tinh
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000161572
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000162764
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000162788

Ải 19: Quân hỏa thần tinh
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000183156
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000183286
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000183357

Ải  20: Hoàng nguyệt anh tinh
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000206505Chiến báo có MNT:
Ải  17: Chúc dung tinh
1/
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000116853
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000117452

Ải  18: Mạch hoạch tinh
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000117683
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000118427
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000118493

Ải  19: Quân hỏa thần tinh
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000118728
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000119073
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000119605

Ải  20: Hoàng Nguyệt Anh tinh
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000172934
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000173048
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000173174

Ải 21: Bàng Thống tinh
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000173330
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000173401
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000173964

Ải 22: Người thần bí
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000184331
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000184358
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000184427

Ải  23: Trương phi tinh
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000192439
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000192514
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000192746

Ải 24: Quan vũ tinh
1/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000192858
2/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000192976
3/ http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000203649

Ải 25: cập nhật ...

Đánh lữ bố ^_^
http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000118119 , bua' 3 phat'
Ải đánh khoáng thạch 30
http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000162333
Ải Bạch hổ chương 9:
http://s19.idtuongthan.vn/battle/110000151598


Chúc các bạn chơi game vui

Bài viết số 843 đã được: 3.2/10 (48 Đánh giá)

Bình Luận Qua Facebook
Chia Sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu     [2465] Danh sách tướng và skill trong game thiên hạ 2 ( 26/8/2013 )
     [4890] [LOL] Hệ thống replay cho League of Legends ( 20/8/2013 )
     [26400] Tổng hợp các loại binh chủng trong Ngọa Long ( 27/12/2011 )
     [45702] Hệ thống kỹ năng trong ngọa long ( 26/12/2011 )
     [49020] Danh sách tướng có thể chiêu mộ khi clear map ( 22/12/2011 )
     [27677] Cấp bậc uy danh trong game ngọa long ( 22/12/2011 )
     [82504] Danh sách trang bị nhận được khi clear map ngọa long ( 22/12/2011 )
     [85970] Toàn tập các Công Thức trong Tuần Tra ( 22/12/2011 )
     [15413] Tổng hợp tướng ải game ngọa long ( 22/10/2011 )
     [59851] Tổng hợp tất cả các tướng ngọa long có thể chiêu mộ từ hội đàm ( 22/10/2011 )
     [3492] Cách bán siêu cao với lực 60F ( 18/8/2010 )
     [50252] Cách bán các góc cho gunny ( 18/8/2010 )
     [4337] Cách bán gunny cho newbie ^_^ ( 11/8/2010 )
     [5206] Hướng dẫn bắn góc cao Gunny ( 11/8/2010 )
     [90027] Update warcraft 3  lên bản 1.24e ( 3/7/2010 )
     [2686] Tọa độ even Đối liễn ( 9/2/2010 )
     [9226] Một số mẹo  khi chơi kiếm thế ( 19/1/2010 )
     [4411] Cách chỉnh sửa đồ kiếm thế ( 13/1/2010 )
     [5273] Tọa độ boss Hoàng kim kiếm thế ( 16/11/2009 )
 

Tên gọi:

Địa chỉ web:

Email:

You can also login with your OpenID:
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]